Đàm Phán Lương

Để đề nghị được tăng lương bạn nên làm gì

Trước khi đặt chân vào văn phòng của cấp trên, hãy tập luyện những gì bạn sẽ nói cho đến khi thực sự cảm thấy

Bạn nên làm gì để được tăng lương

Khi công ty bạn đang trải qua thời gian khó khăn, và khắp nơi trong công ty luôn có những lời thì thầm, bàn tán

Các bước để có mức lương cao hơn hiện tại

Khi bạn yêu cầu tăng lương mà không thành công, có hai khả năng xảy ra. Một là sếp không đánh giá đúng bạn. Hai

Bí quyết đơn giản để có mức lương cao

Không phải lúc nào bạn cũng có thể đề cập đến chuyện tăng lương. Thời gian thích hợp nhất là sau khi kết thúc một