Thôi Việc, Đổi Việc

Hướng dẫn cách viết đơn thôi việc khéo léo

Nếu bạn cần hoàn tất công việc được giao, hoặc chuyển lại phần việc đang làm dở cho người khác trước khi nghỉ, hãy nói

Thời điểm thích hợp để nghĩ việc

Theo thống kê, những người bị sa thải thường khó khăn hơn để tìm kiếm công việc mới. Hơn nữa, việc bị sa thải khiến

Tại sao bạn muốn nghỉ việc ?

Nếu biết cách thể hiện bản thân hiệu quả, bạn sẽ xây dựng mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn. Ngoài ra, các công